Как се извършва регистрацията на търговска марка?

Независимо какъв бизнес управлявате, Ви е нужна защита, с която да подсигурите правата си над Вашата индустриална собственост.

Според Патентното ведомство на Република България „да притежавате индустриална собственост означава да притежавате правата върху нематериалните блага, които сте създали или сте получили, да извличате печалба от тях и да контролирате начина на използването им“.
Ако например имате развиващ се бизнес, но все още не сте регистрирали търговска марка, е добре да помислите за това. Консултации по темата можете да намерите на aramax.bg. Как се извършва регистрацията на търговска марка? Важните въпроси, свързани с проучването и регистрирането на търговска марка през aramax.bg, е добре да не бъдат подминавани с лека ръка. Професионалистите, работещи в „Арамакс“ ООД влагат многогодишния си опит в сферата на индустриалната собственост относно различни казуси, свързани с правата върху нея.

Как се извършва регистрацията на търговска марка?

Работейки с независими консултанти – експерти в различни области, „Арамакс“ ООД извършва качествени услуги, свързани с придобиването и упражняването на права върху обекти на индустриалната собственост. Сътрудничеството с редица местни и международни ведомства и организации спомага за намирането на най-ефективните решения за клиентите според случая и желаната териториална закрила – в България, в Европейския съюз или в страни, които не са членки на ЕС (предпочитани такива страни са напр. Китай, Русия, Япония, САЩ и т.н.). Колко бързо се стига до регистрация на търговска марка? Трябва да се има предвид, че за да завърши процедурата е необходимо да се мине през няколко последователни етапа, а именно: проучване (не задължително, но силно препоръчително), подаване на заявка за регистрация на търговска марка, формална експертиза и експертиза по същество, които се извършват от експертите на Патентното ведомство, публикация на заявката в Официалния Бюлетин на ПВ и предоставяне на 3-месечен срок, през който всяка заинтересована страна може да подаде опозиция или възражение срещу регистрацията на марката, плащане на такси за регистрация (когато в 3-месечния срок не е постъпило възражение или опозиция), издаване на решение за регистрация и накрая – издаване на свидетелство за регистрация за марката, която е със срок на закрила 10 години от датата на подаване. Важно е да се знае, че марката може да бъде подновявана преди изтичане на 10-годишния период на валидност срещу заплащане на съответната държавна такса и такива подновявания могат да се извършват на всеки 10 години неограничен брой пъти. Също така следва да се има предвид, че марката е защитена още в самото начало – тоест веднага след като заявката получи входящ номер от Патентно ведомство.

Защо е важно да се направи проучване? Тази стъпка е необходима, за да се установи дали дадената марка е годна за регистрация и какъв е рискът някой да предяви възражения срещу нея. Възражението или опозицията най-често се основават на факта, че някой друг е подал заявление за подобна или идентична марка в същите класове _съответно стоки и/или услуги) или пък вече е регистрирал такава. Чрез проучването се намалява риска от нарушаване на правата на трети страни, а и то може да Ви спести ненужни разходи по подаване на заявка, ако се окаже, че тя е с малка вероятност да достигне до регистрация. Тук много важно е специалист в областта да интерпретира правилно получените резултати от Патентно ведомство и да направи оценка на риска, свързан с конкретната марка, която клиентът желае да регистрира. Това е така, понеже Ведомството поема задължението, срещу заплащане на съответната държавна такса за проучване, единствено да изпрати намерените подобни или идентични марки, но не и да се ангажира с някаква прогноза за успеваемостта при една евентуална регистрация. Такава прогноза може да направи единствено представител по индустриална собственост с многогодишна практика в областта на марките. За всички подробности, свързани с проучванията и регистрацията на марки, можете да се доверите на опита на специалистите от „Арамакс“ ООД. Независимо доколко успешен е бизнесът Ви в момента и в какъв етапът се намира, си заслужава да се научат основните стъпки за защита на правата върху индустриалната собственост.

Автор: prodatabg.com

Аз съм администраторът на prodatabg.com.